Praktik – Hemesterguiden

Sista praktiken på utbildningen till Webbkommunikatör gjorde jag på Hemesterguiden. Hemesterguiden är ett forum som via sin hemsida och sina sociala medier verkar för att inspirera människor till mer inhemsk semester. Jag planerade, skapade och publicerade inlägg på Hemesterguiden sociala medier, skrev artiklar till hemsidan, researchade hemestermål och förberedde material för kontakt med framtida sponsorer. Under praktiken arbetade jag mycket i Canva, Facebook Business Suite och Google Drive.

Här är ett urval av de artiklar jag skrev för Hemesterguiden: